เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมา
บริษัทคอสตาร์แมชชีนเนอรี่เป็นผู้ผลิตมืออาชีพในงานอุตสาหกรรมไฮดรอลิค เริ่มก่อตั้งผลิตและจัดจำหน่ายกระบอกไฮดรอลิค แกนไฮดรอลิค และนิวเมติกส์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ มาตั้งแต่ปี ค.ศ.1992 และด้วยความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆวัน ทางบริษัทคอสตาร์ได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องและไม่หยุดยั้ง ทำให้ผลิตภัณฑ์ของเรากระจายไปทั่วโลก เป็นผลเนื่องมาจากคุณภาพและผลการดำเนินการที่เชื่อถือได้ ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาเป็นเวลายาวนานมากกว่า20ปี
 
ในปี 1992 บริษัทคอสตาร์แมชชีนเนอรี่เริ่มต้นธุรกิจที่เมืองหนานโถว ประเทศไต้หวันเป็นแห่งแรก หลังจากนั้นได้ดำเนินการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ที่ใจกลางเมืองไทเปเป็นแห่งที่2 และที่ไถหนานเป็นแห่งที่3 เมื่อธุรกิจเริ่มขยายกว้าง เพื่อตอบสนองความต้องการทางด้านการขนส่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ทำให้หลังจากนั้นอีกไม่กี่ปีได้ก่อตั้งโรงงานอีก1แห่ง ตั้งอยู่ที่เมืองไถหนานประเทศไต้หวัน ในปี 2012 พร้อมด้วยติดตั้งเครื่องขัดใหม่ล่าสุดที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษโดย R&D ของเรา เครื่องขัดพิเศษนี้ไม่เพียงแต่เพิ่มความสามารถในผลิตเท่านั้น แต่ยังสามารถรองรับการขัดกระบอกขนาดใหญ่ ทำให้โรงงานแห่งที่4ของเรามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
 
ต่อมาได้มีจุดมุ่งหมายที่จะได้ให้บริการแก่ลูกค้าในอาเซียนและเพื่อขยายตลาดต่างประเทศ บริษัทคอสตาร์ได้ดำเนินการจัดตั้งโรงงานขึ้นในประเทศไทย ซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรี ภายใต้แบรนด์คอสตาร์ไทยแลนด์ “Taiwan Brand, localize in Thailand” ทางเราทุ่มเทที่จะนำเสนอกระบอกและแกนไฮดรอลิคที่มีคุณภาพโดยการนำกระบวนการเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาเพื่อเพิ่มคุณภาพของ hydraulic cylinder ในประเทศไทย
การพัฒนาและวิวัฒนาการ

การติดต่อสื่อสาร,แลกเปลี่ยนความรู้,ซื้อขายระหว่างประเทศ

สำหรับการพัฒนาธุรกิจในระยะยาว คอสตาร์ได้ดำเนินธุรกิจในแบบห่วงโซ่อุปทาน มีการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของยุคglobalization ดังนั้นเราจึงมุ่งมั่นที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและให้ข้อมูลบริการอย่างมืออาชีพ มีการรับฟังและทบทวนความคิดเห็นของลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของสินค้า

และในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาธุรกิจของเราได้ขยายตัวในหลายประเทศทั่วโลก คอสตาร์ได้สร้างความสัมพันธ์อันดีไว้กับคู่ค้าในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสื่อสารที่ดีและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
เกี่ยวกับองค์กรณ์
พนักงานคอสตาร์มีระบบการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งภายใต้การดูแลของทีมผู้บริหารหลักของเรา เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและการบริการที่ดีโดยอาศัยเทคโนโลยีระดับมืออาชีพ ทั้งนี้เรายังดำเนินธุรกิจในรูปแบบ win-win situation ซึ่งจะทำให้ได้รับผลประโยชน์ด้วยกันทั้ง2ฝ่าย

ภายใต้อิทธิพลของยุค globalization คอสตาร์ได้ขับเคลื่อนให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการบริหารงาน แต่เราไม่เพียงแต่รับผิดชอบทางด้านการบริหารและการลงทุนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (HSE & CSR) เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน
  • ความคิดสร้างสรรค์
  • คุณภาพ
  • ความเป็นมืออาชีพ
  • บริการ