การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

แผนกวิจัยและพัฒนา ( R&D ) ของบริษัทคอสตาร์แมชชีนเนอรี่มีความมุ่งมั่นในการปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาการออกแบบ hydraulic cylinder และ system integration อีกทั้งไม่เพียงแต่ต้องการยกระดับขีดความสามารถทางด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้ในเครื่องจักรกล เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายและแตกต่างกัน

นอกจากจะมีความสามารถที่โดดเด่นในระดับมืออาชีพแล้ว ทีมR&Dของเรายังเต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่สามารถแนะนำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • แผนกวิจัยและพัฒนา
  • นวัตกรรมการผลิตและการสร้างสรรค์
  • การประเมินคุณภาพ
แผนกวิจัยและพัฒนา
ตลอดระยะมากกว่า20ปีที่ผ่านมา ทีมR&Dของบริษัทคอสตาร์ได้สั่งสมประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีการผลิตกระบอกไฮดรอลิค และมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการนำผลการตอบรับของลูกค้ามาประเมินเพื่อประยุกก์ใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของสินค้าให้ดียิ่งขึ้น

ทีมR&Dของเรายังมีการพัฒนานวัตกรรมการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับความต้องการของตลาดไฮดรอลิคในประเทศและต่างประเทศ และสิ่งสำคัญที่สุดก็เพื่อให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคปัจจุบัน

และนอกจากนี้ทีมR&Dของบริษัทคอสตาร์ยังมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเรามีการพัฒนาเครื่องจักรแบบพิเศษที่เป็นของเราเอง ส่งผลทำให้การผลิตของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และทำให้ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการตอบรับที่ดีจากนานาชาติด้วยคุณภาพของสินค้าที่ดี
นวัตกรรมการผลิตและการสร้างสรรค์
ทีม R&D ของเราไม่เพียงแต่แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพทางด้านผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังพัฒนาศักยภาพของสายงานทางด้านการผลิต และด้วยนวัตกรรมเครื่องจักรที่ทางคอสตาร์ออกแบบเอง ทำให้สามารถรองรับถึงความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า
เทคโนโลยีการผลิตระดับมืออาชีพ ปรับปรุงคุณภาพสินค้า และความสามารถทางด้านการผลิต
การออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้ในปัจจุบัน ไม่เพียงแต่สร้างขึ้นเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าของเราเองเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงเพื่อรองรับความต้องการที่พิเศษยิ่งขึ้นของลูกค้า ยกตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีควบคุมรูปแบบการขัดเส้นผ่าศูนย์กลางภายในกระบอก เพื่อลดการสึกหลอของซีล และเพื่อยืดอายุการใช้งานของกระบอกไฮดรอลิค ทำให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้ายิ่งขึ้น
การประเมินคุณภาพ
ทีมR&D ของคอสตาร์ได้ควบคุมระบบเพื่อตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ISO 9001:2008 โดยมีการวิเคราะห์ ทดสอบคุณภาพสินค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าและมีการรับประกันคุณภาพของสินค้าและบริการ
ความเป็นมืออาชีพของการทดสอบและการตรวจวัด
ทีม R&D ของบริษัทคอสตาร์มีการจัดการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าอย่างเคร่งครัด เพื่อทำให้สินค้าของเรามีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO、DNV ทั้งนี้หากลูกค้าต้องการเอกสารทดสอบคุณภาพของสินค้า ทางบริษัทคอสตาร์สามารถจัดทำขึ้นเพื่อจัดส่งให้ลูกค้าได้
การทดสอบคุณภาพพื้นผิว
สำหรับการทำงานของระบบท่อไฮดรอลิคนั้น ในส่วนของความเรียบผิวภายในท่อถือเป็นสิ่งสำคัญมาก หากพื้นผิวมีความเรียบจะสามารถทำให้ยืดอายุการใช้งานของท่อให้สามารถใช้งานได้นานขึ้น ทางบริษัทคอสตาร์เล็งเห็นความสำคัญในจุดนี้ จึงทำให้เราคิดค้นเครื่องขัดที่มีมาตรฐาน และมีการตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพของสินค้าทุกครั้งก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้า